JAK TO DZIAŁA

Urządzenie do mycia oraz dezynfekcji wózków i koszy sklepowych jest urządzeniem stacjonarnym i mobilnym w zależności od odpowiedniego miejsca, pomieszczenia gdzie może być zainstalowane. Po ustawieniu urządzenia, podłączamy wodę oraz detergenty do systemu dozowników. Przy stacjonarnym wykorzystaniu urządzenia ustawiamy je blisko źródła wody oraz kratki ściekowej, gdzie będą odprowadzane ścieki. Przy formie mobilnej jest możliwość podłączenia niegraniczone długości węża do oddalonego ujścia ścieków oraz źródła wody z dozowanymi detergentami. Mycie i dezynfekcja polega na tym, że pracownik przepycha bardzo wolno wózki lub kosze wewnątrz urządzenia, z którego dysz płynie woda z detergentami w odpowiedniej proporcji. Po przesunięciu wózków i koszy można osuszyć je przedmuchując sprężonym powietrzem. W przypadku mocnego zabrudzenia wózków i koszy wcześniej zraszamy je opryskiwaczem. Detergenty są biodegradalne i ekologiczne .